1 2013-09-15 23:21:47

Temat: Darmowy debet dla firm w Idea Banku

Oferta darmowego debetu dla firm w Idea Banku:

* 0% do 5.000 złotych
* minimum formalności
* darmowy debet od 3 do nawet 12 miesięcy

Wystarczy wypełnić formularz, podać wszystkie dane - imię, nazwisko, numer telefonu, drugie imię, nazwisko panieńskie matki, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, datę wydania dokumentu, obywatelstwo, miejsce urodzenia, adres zameldowania, status dewizowy (rezydent/nierezydent), adres do korespondencji, dane firmy - nazwę, adres, branżę (np. handel nieruchomościami), NIP, REGON, nazwę skróconą firmy, liczbę pracowników wraz z właścicielem, klasyfikację PKD, datę rozpoczęcia działalności, status dewizowy (rezydent/nierezydent), tryb generowania wyciągów elektronicznych (miesięczny papierowy lub miesięczny elektroniczny). Na końcu należy wybrać sposób zawarcia umowy - można aktywować umowę przelewem z innego konta (na kwotę 1 grosza) lub otrzymać umowę za pośrednictwem kuriera.

https://wnioski.ideabank.pl/wnioski/gos … a-to-ja2/1