1 2014-03-13 01:03:12 Ostatnio edytowany przez Alicja83 (2014-03-13 01:06:22)

Temat: Scoring użytkowy a behawioralny

Wiecie, że scoring, który służy do ustalania wiarygodności i zdolności kredytowej, nie zawsze oznacza to samo?

Jest np. coś takiego, jak scoring użytkowy i scoring behawioralny.

Jaka jest między nimi różnica?

SCORING UŻYTKOWY
Przykładowo osoba fizyczna może osiągać różną ilość punktów w zależności od:
- płci, wieku, zdrowia,
- stanu cywilnego, ilości członków rodziny na utrzymaniu,
- dochodu netto na członka rodziny, zamożności (posiadania auta, nieruchomości)
- wielkości zabezpieczenia, ilości poręczycieli,
- rodzaju umowy o pracę, doświadczenia zawodowego, stażu pracy, pozycji w pracy, wykształcenia,
- adresu zamieszkania,
- karalności, informacji o terminowości spłacania rat innych pożyczek, abonamentu

W celu przeprowadzenia scoringu użytkowego:
- sporządza się arkusze zdolności kredytowej,
- uzupełnia się dane dotyczące potencjalnego pożyczkobiorcy (uzupełnienie arkusza zdolności kredytowej),
- każda odpowiedź z arkusza oceniana jest według ustalonej skali punktowej,
- sumuje się punkty i na ich podstawie podejmuje decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu kredytu


SCORING BEHAWIORALNY
polega zaś na analizie danych historycznych, wykorzystywanych np. do:
- monitoringu i zmiany warunków kredytowania,
- przygotowania przez bank nowych produktów,
- aktualizacji hurtowni danych i ulepszania zasad przyznawania kredytów