1 2014-03-14 14:06:27

Temat: Sposoby windykacji należności firmowych

Windykacja należności firmowych może odbywać się na szereg różnych sposobów, nie tylko poprzez zastosowanie drogi pozwów sądowych. Jakie metody stosowane są powszechnie w tym zakresie?

Sposobem na zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych jest ich monitorowanie. Jeśli jednak nie przynosi to oczekiwanych skutków, należy podjąć windykację należności - pozasądową, bezpośrednią lub sądową.

Zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać problemom, niż później stawiać im czoła, również i w zakresie finansów firmowych zasada ta znajduje zastosowanie.

Pełna treść artykułu Alicji Wanatowicz znajduje się tutaj: http://www.biznes-firma.pl/sposoby-wind … 2014-03-13