1 2013-05-07 23:07:49

Temat: Kredyt 200 000 dla spółki zoo, gdzie?

Witam szukam pożyczki hipotecznej na kwotę 200 000 zł dla spółki z o. o., która działa w branży IT już od ponad dwóch lat. Potrzebna nam pożyczka na rozwój, nie rozwijasz się to giniesz tak przynajmniej jest w IT. Gdzie najlepiej po taka pożyczkę na okres 10 lat.

2 2013-05-07 23:08:18

Odp: Kredyt 200 000 dla spółki zoo, gdzie?

BNP Paribas – kredyt inwestycyjny:
•    okres finansowania max 5 lat
•    waluta – PLN, EUR, USD
•    kwota kredytu – nie jest określona, zależy od zdolności kredytowej firmy i ustalana jest w oparciu o analizę zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny
•    oprocentowanie - zmienne oparte o stawkę WIBOR 1M/WIBOR 3M, EURIBOR 1M/EURIBOR 3M, LIBOR (USD) 1M/LIBOR (USD) 3M oraz marżę określoną przez Bank.

3 2013-05-07 23:08:50

Odp: Kredyt 200 000 dla spółki zoo, gdzie?

PKO BP – Pożyczka Hipoteczna:
•    - Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 2 000 000 PLN oraz 60% aktualnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.
•    - Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy.
•    - Kredyt jest przeznaczony na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
•    - Z kredytu mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółek cywilnych osób fizycznych, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek jawnych i spółek partnerskich, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, z wyłączeniem rolników indywidualnych prowadzących działalność rolniczą w formie: a) indywidualnych gospodarstw rolnych, b) działów specjalnych produkcji rolnej.
•    - Bank wymaga zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS, nie jest wymagany biznes plan.
•    - Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US, z wyłączeniem jedynie rolników.

4 2013-05-09 00:19:53

Odp: Kredyt 200 000 dla spółki zoo, gdzie?

Ja proponuję wziąć pożyczkę hipoteczną w mBanku. Otrzymasz tam długi okres kredytowania, do
30 lat. Dowolność wyboru waluty (PLN, USD, EUR, GBP), możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki lub przewalutowania bez dodatkowych opłat. Co więcej prowizja wyniesie 0%.