1 2013-05-23 20:40:01

Temat: Pożyczka pod zastaw hipoteki sp zoo

Cichłabym zapytać o dobrą pożyczkę pod zastaw hipoteki dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zależy mi na tym, aby bank był elastyczny w przypadku celu przeznaczenia pożyczki. Firma działa na rynku od niespełna roku pisze, bo to chyba ma duże znaczenie w kredytach.

2 2013-05-23 20:40:25

Odp: Pożyczka pod zastaw hipoteki sp zoo

PKO BP – Pożyczka Hipoteczna:
- Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 2 000 000 PLN oraz 60% aktualnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.
- Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy.
- Kredyt jest przeznaczony na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
- Z kredytu mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółek cywilnych osób fizycznych, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek jawnych i spółek partnerskich, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, z wyłączeniem rolników indywidualnych prowadzących działalność rolniczą w formie: a) indywidualnych gospodarstw rolnych, b) działów specjalnych produkcji rolnej.
- Bank wymaga zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS, nie jest wymagany biznes plan.
- Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US, z wyłączeniem jedynie rolników.

3 2013-05-23 20:40:48 Ostatnio edytowany przez kowalski (2013-05-23 20:42:40)

Odp: Pożyczka pod zastaw hipoteki sp zoo

BOŚ – Pożyczka Hipoteczna:
- Minimalna kwota kredytu wynosi 100 tys. PLN. Maksymalna kwota kredytu może wynieść max. 70% wartości nieruchomości (LTV).
- Minimalny wymagany okres prowadzenia firmy wynosi 12 miesięcy (w indywidualnych przypadkach możliwość negocjacji tego parametru).
- Kredyt na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą, refinansowanie kredytów zaciągniętych w innych bankach.
- Kredyt oferowany klientom segmentu mikroprzedsiębiorstw prowadzącym działalności gospodarczą.
- Zaświadczenie z ZUS i US.
- Wymagane prowadzenie pełnej księgowości.

4 2013-05-23 20:44:36

Odp: Pożyczka pod zastaw hipoteki sp zoo

Meritum Bank – Biznes Hipoteka:
- Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000 PLN, natomiast maksymalna kwota może wynieść 2 mln PLN.
- Minimalny wymagany okres działania firmy to 6 miesięcy.
- Kredyt może być przeznaczony np. na rozwój firmy, na zakup środków obrotowych, na zakup środków trwałych, na spłatę kredytów / pożyczek (konsolidacja) itd.
- Z kredytu mogą skorzystać osoby prowadzące indywidualną działalność, spółki osobowe i kapitałowe, spółdzielnie.
- Bank wymaga zabezpieczenia hipoteki na nieruchomości mieszkalnej lub komercyjnej (magazyny, hale produkcyjne, pensjonaty) będącej własnością wnioskodawcy lub osoby trzeciej
- Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US.