1 2013-10-08 23:39:00

Temat: Konkurs Domu Maklerskiego BZ WBK

Pula nagród do zgarnięcia: aż 100.000 złotych!!!

Wystarczy otworzyć bezpłatny rachunek demo.

Zgłoszenie do konkursu: http://www.dmbzwbk.pl/mikrosite/forex-k … x_09102013 - w formularzu podajemy imię i nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu i województwo. Trzeba też wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Do zgarnięcia jest też dodatkowo 500 zł premii.

Organizatorem Konkursu Inwestycyjnego Forex DM BZ WBK 2013 jest Dom Maklerski BZ WBK S.A. Premia wliczana jest do puli nagród w Konkursie. Informacji o zasadach Konkursu, nagrodach, warunkach ich otrzymania, zasadach przyznawania Premii, należy szukać w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie internetowej pod adresem: http://www.dmbzwbk.pl/forex/forex.html.

Wersja DEMO systemu MetaTrader 4 zawiera pełną funkcjonalność rzeczywistej aplikacji MT4. Dom Maklerski BZ WBK S.A. zwraca uwagę , że zachowanie inwestora na rachunku demo będzie odbiegać od zachowania w przypadku zaangażowania realnych środków. Dużą rolę na rachunku realnym odgrywać będą emocje.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien zapoznać się z informacją na temat ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty pochodne rynku OTC. Informacji o ryzyku, zasadach świadczenia usług w zakresie instrumentów OTC (w tym Regulamin, informacje o opłatach i prowizjach) należy szukać pod adresem: http://www.dmbzwbk.pl/forex/forex.html.

Informacje o Domu Maklerskim BZ WBK: Dom Maklerski BZ WBK S.A. - siedziba w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000006408. Kapitał zakładowy - 44 973 500 złotych, w całości wpłacony. NIP: 778-13-59-968. Szczegółowe informacje dostępne są również pod numerami telefonów: 801 36 46 36 oraz 61 856 44 44 - koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.