1 2014-03-14 14:23:24

Temat: Egzekucja z nieruchomości, czyli jak przebiega proces licytacji

Egzekucję z nieruchomości prowadzi się na wyraźny wniosek wierzyciela, który zobligowany jest do dokładnego oznaczenia przedmiotu zajęcia.

W przypadku powstania długu i braku dobrowolnej spłaty ze strony dłużnika, wierzyciel jest uprawniony do skierowania sprawy na tory postępowania sądowego.

Zwykle kończy się ono nadaniem przez sąd tytułu wykonawczego, co upoważnia komornika do egzekucji z majątku dłużnika w taki sposób, aby zaspokoić wierzyciela.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod tym adresem: http://www.biznes-firma.pl/egzekucja-z- … 2014-03-13