1 2014-03-14 13:07:19 Ostatnio edytowany przez Alicja83 (2014-03-14 13:08:39)

Temat: Czym grozi niespłacenie pożyczki pozabankowej?

Są tu zapewne niektórzy, których zainteresują te nieco ciemniejsze strony zaciągania pożyczek w parabankach. Spróbuję przedstawić je na przykładzie portalu Kredito24.pl. Oczywiście zaznaczam tu od razu, że nie jest to żadna antyreklama, a jedynie przykład. Większość z firm pożyczkowych pozabankowych wyciąga wobec swoich klientów takie konsekwencje, a ten jeden wybiórczy przykład ma na celu wyłącznie zobrazowanie sytuacji.


1) Jeżeli nie uda nam się spłacić pożyczki w terminie, to mamy opcję przedłużenia pożyczki. Pożyczkobiorca może wnioskować o przedłużenie przekazując opłatę za przedłużenie na rachunek bankowy Pożyczkodawcy przed przedłużeniem. Jedynie opłaty za przedłużenie, które wpłyną na rachunek bankowy są podstawą do przedłużenia pożyczki. Koszty przedłużenia terminu spłaty przedstawiają się w następujący sposób:

    • 12% kwoty pożyczki za przedłużenie na okres 7 dni
    • 16% kwoty pożyczki za przedłużenie na okres 15 dni
    • 32% kwoty pożyczki za przedłużenie na okres 30 dni

Całkiem sporo, prawda? Przyjdzie nam słono zapłacić, jeśli nie będziemy w stanie na czas uregulować naszego zobowiązania. Przykładowo: jeśli zaciągnęliśmy pożyczkę w kwocie 700 złotych, chcąc ją przedłużyć zaledwie o 15 dni, będziemy musieli dopłacić aż 112 złotych!!! Przeraża mnie ta kwota, a Was? Oczywiście jest to jedynie kwota przedłużenia. Dochodzi do tego sama kwota pożyczki i koszt jej udzielenia, prowizja, itd. W przypadku pożyczki zaciągniętej na 15 dni, będzie to razem 959 złotych. A więc łączny koszt pożyczki (wraz z przedłużeniem) - 259 złotych. Tylko na 15 dni...


2) Zwłoka w spłacie pożyczki
Kredito24 Polska Sp. z o.o., zgodnie z warunkami umowy ramowej pożyczki, może przesłać Pożyczkobiorcy będącemu w zwłoce wezwanie do zapłaty w formie pisemnej i/lub w formie wiadomości e-mail. Pożyczkobiorca zostanie obciążony za wezwanie do zapłaty w formie pisemnej i/lub wiadomośće-mail kwotami w następującej wysokości:

a) po 20 zł (każdorazowo) za przesłanie pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego wezwania do zapłaty po odpowiednio 3, 6, 9 i 12 dniach kalendarzowych od daty upływu terminu spłaty pożyczki
b) 150 zł za przesłanie piątego wezwania do zapłaty po 15 dniach kalendarzowych od daty upływu terminu spłaty pożyczki

Kredito24 zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek maksymalnych (wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.)) od kwoty Pożyczki od dnia następującego po dniu wymagalności spłaty.

No i tutaj staje się coraz bardziej groźnie. 20 złotych za każdy monit? 150 złotych za piąty monit??? To nic innego, jak dodatkowe koszty pożyczki, wyciągnięcie maksimum z klienta, choć on i tak nie jest w stanie spłacić zobowiązania, skoro nie zrobił tego do tej pory i musiał otrzymać z tego powodu monit. Jednym słowem - tym sposobem, jeśli nie przedłużymy pożyczki, a spóźnimy się z jej spłatą 15 dni, będziemy mieli do zapłaty dodatkowe 230 złotych!!! Wspomniana pożyczka kosztuje nas już w tym momencie 1077 złotych (tzn. razem z samą kwotą pożyczki - 700 złotych). Nieźle.


A do tego...

Niezwrócenie całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i z dodatkowymi kosztami w terminie może spowodować przekazanie zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu zadłużenia do agencji windykacyjnej lub podjęcie działań sądowych wobec Pożyczkobiorcy po 7 dniach od pierwszego bezskutecznego wezwania do zapłaty otrzymanego przez Pożyczkobiorcę. Kredito24 (z zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych) ma prawo do dostarczenia informacji na temat zobowiązań Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej, jeżeli łączna kwota wymagalnych roszczeńwynosi co najmniej 200 zł, roszczenie uważa się za przeterminowane o co najmniej 60 dni i minęło co najmniej 30 dni od wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej (z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura) – doręczonego do rąk własnych lub listem poleconym odebranego przez Pożyczkobiorcę. W przypadku niewypłacalności Pożyczkobiorcy, Kredito24 może zażądać wykonania zobowiązań niezależnie od wskazanego terminu spłaty.


No i na sam koniec taka informacja jeszcze, że reprezentatywne RRSO dla pożyczki w wysokości 500 zł (na 30 dni, oprocentowanie 0 zł, prowizja 150 zł), wynosi 2334% !!!


Muszę przyznać, że przeanalizowanie całej sytuacji może skutecznie odstraszyć i zniechęcić do zaciągania tego rodzaju pożyczek w jakichkolwiek parabankach wink.

2 2014-03-18 12:18:42

Odp: Czym grozi niespłacenie pożyczki pozabankowej?

Dlatego zawsze warto dokładnie czytać warunki umowy. Kredito24 nie jest wyjątkiem, bo podobne koszty można spotkać w przypadku innych kredytów chwilówek. Mimo, iż zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim maksymalna kwota odsetek w przypadku nieterminowej spłaty nie może przekroczyć 4-krotnosci stopy kredytu lombardowego NBP, to zawsze firmy mogą znaleźć inne źródła dodatkowych opłat np. ubezpieczenie. Warto zatem spłacać kredyty chwilówki w terminie.